خدمات و مشاوره فنی محصولات

تعداد موضوعات خدمت : ۶
بسیاری از شرکتها در مسیر تولید محصولات خود با موانع متنوعی مواجه میشوند که بخش مهم و قابل توجهی از آنها فنی است. در برخی از موارد محصولات شرکت های دانش بنیان نیاز به دانش های متنوعی دارد که در اختیار گرفتن آن برای شرکت هزینه های قابل توجهی دارد. علاوه بر آن دانش فنی شرکتها محدودیت هایی دارد که با استفاده از کارشناسان بیرونی میتوان این محدودیت ها را برطرف کرد. بر این مبنا خدمت مشاوره توسعه فنی محصولات در حوزه های مختلف این امکان را برای شرکتها فراهم کرده است که به صورت رایگان از طریق جلسات مشاوره با کارشناسان، ابهامات خود را رفع نمایند.
 • اطلاعات بیشتر

  استفاده از تجهیزات مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

  نانویی
  ثبت این خدمت
  مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) با مستقرنمودن تجهیزات ساخت و تولید در ابعاد نانو در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، و با توانمندی شش پلتفرم فناوری شامل نانومواد، نانوکامپوزیت، نانوالیاف، نانوپوشش، نانوکویتاسیون و پلاسمای سردِ، خدمات ساخت و تولید ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.icanano.ir مراجعه شود
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره ساخت و تولید

  نانویی
  ثبت این خدمت
  فرآیند ساخت محصول با توجه به اصول مهندسی و طراحی صنعتی نقش بسیار مهمی در افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان، جلب رضایت مصرف کننده و بازاریابی محصول دارد. همچنین تجهیزات و دستگاه های تولید استاندارد در کیفیت فنی، ظاهری و عملکردی محصول و قیمت نهایی آن تاثیرگذار هستند. بنابراین خدمات ساخت و تولید برای دستیابی به روش ساخت صحیح و اقتصادی و همچنین کاهش زمان دستیابی به محصول نهایی ارایه می‏شوند.
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره طراحی صنعتی و بسته بندی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  مقوله طراحی صنعتی و بسته بندی با تاثیر در کیفیت، عملکرد، ارگونومی، شکل ظاهری، گرافیک و بسته‌بندی محصولات میتواند نقش مهمی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان و بازاریابی محصول ایفا نماید و از همین رو، طراحی صنعتی و بسته‌بندی دارای جایگاه مهمی در بازاریابی و توسعه بازار محصولات است.
  • ارائه مشاوره طراحی صنعتی و بسته بندی محصولات

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره فنی امکان سنجی مشخصه یابی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  جلسه حضوری مشاوره فنی با رویکرد امکان سنجی مشخصه یابی مواد و محصولات برگزار می شود. پس از دریافت اطلاعات مربوط به محصول و نیز مطالعه منابع و مراجع علمی، گزارش فنی مکتوب به همراه جدول طرح آزمون پیشنهادی جهت مشخصه یابی دقیق محصول ارائه می شود.
  • ارائه مشاوره فنی امکان سنجی مشخصه یابی

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره فنی انجام مشخصه یابی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  پس از امکان سنجی مشخصه یابی، با بهره گیری از تیم متخصص و هم چنین، دسترسی سریع و آسان به خدمات آنالیز شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، مشخصه یابی بر روی نمونه محصول یا محصولات توسط تیم فنی انجام شده و بعد از تحلیل نتایج، گزارش جامع مشخصه یابی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
  • ارائه مشاوره فنی انجام مشخصه یابی

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره فنی تحلیل نتایج آزمون های مشخصه یابی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  این خدمت مبتنی بر آزمون های ارائه شده توسط متقاضی است. در صورت ارائه نتایج آزمون های مشخصه یابی، نتایج توسط تیم فنی تحلیل شده و در قالب گزارش مکتوب جمع بندی می شود.
  • ارائه مشاوره فنی تحلیل نتایج آزمون های مشخصه یابی

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
اخبار مرتبط
بیشتر