وبینار آشنایی با روشها و الزامات ارزش‏ گذاری در شرکت ‏های نوپا و شرکت ‏های دانش ‏بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با روشها و الزامات ارزش‏ گذاری در شرکت ‏های نوپا و شرکت ‏های دانش ‏بنیان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود به وبینار نیم ساعت ثبل از شروع پیامک خواهد شد. شماره پشتیبانی 05136019367
مدرس رضا بندریان، عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 110
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۱۲:۰۰:۰۰