چالشها و ضرورت های مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان و فناور

اطلاعات دوره
موضوع دوره چالشها و ضرورت های مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان و فناور
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود 30 دقیقه قبل از شروع، ارسال خواهد شد. شماره پشتیبانی 09034676113
مدرس جناب آقای دکتر محمد حسین روزبه - مدرس و مشاور کسب و کارها در حوزه منابع انسانی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - ۱۶:۰۰:۰۰