تجاری سازی فناوری و محصولات فناورانه شرکتهای دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره تجاری سازی فناوری و محصولات فناورانه شرکتهای دانش بنیان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری از طریق وبسایت www.2PM.ir - پشتیبانی از طریق 02191301601
مدرس جناب آقای دکتر دهقانپور
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 55
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ - ۱۶:۰۰:۰۰