صادرات و تولید در عراق 2022 راهکارهای ورود، حفظ و توسعه بازار در عراق

اطلاعات دوره
موضوع دوره صادرات و تولید در عراق 2022 راهکارهای ورود، حفظ و توسعه بازار در عراق
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی03133931394
مدرس جناب آقای محسن میرزرگر: راهبر تیم مذاکرات تجاری در کشور عراق
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - ۱۶:۰۰:۰۰