آشنایی با مسائل مربوط به معافیت مالیاتی و نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با مسائل مربوط به معافیت مالیاتی و نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود 30 دقیقه قبل از شروع، ارسال خواهد شد. شماره پشتیبانی 09034676113
مدرس سرکار خانم طاهرخانی - کارشناس ارشد حسابداری و مدیرعامل شرکت کارآفرینان حامی البرز کارگزار حوزه مالی-مالیاتی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ - ۱۶:۰۰:۰۰