نشست تخصصی پرسش و پاسخ شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان در مورد بیمه تامین اجتماعی

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست تخصصی پرسش و پاسخ شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان در مورد بیمه تامین اجتماعی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک نشست نیم ساعت قبل از شروع ارسال می گردد، شماره تماس پشتیبانی 03432224971 داخلی 101
مدرس هوشنگ شفیعی
طول دوره (ساعت) دو ساعت
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

پنج شنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ - ۱۲:۰۰:۰۰