آشنایی با ظرفیت‌های صادراتی کشور سوریه

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با ظرفیت‌های صادراتی کشور سوریه
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی-03133931394
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ - ۱۶:۰۰:۰۰

ثبت نام در دوره