شبکه سازی شغلی (استان اصفهان)

اطلاعات دوره
موضوع دوره شبکه سازی شغلی (استان اصفهان)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورورد به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی-03133931394
مدرس خانم محبوبه مظاهری
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۳:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۵:۰۰:۰۰