بازاریابی عصبی در کسب و کارها(استان چهارمحال و بختیاری)

اطلاعات دوره
موضوع دوره بازاریابی عصبی در کسب و کارها(استان چهارمحال و بختیاری)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی-03133931394
مدرس جناب آقای مهرداد متین فر
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۲:۰۰:۰۰