بازاریابی و فروش برای شرکتهای دانش بنیان و فناور (استان کرمان)

اطلاعات دوره
موضوع دوره بازاریابی و فروش برای شرکتهای دانش بنیان و فناور (استان کرمان)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک وبینار نیم ساعت قبل از شروع ارسال می گردد.پشتیبانی-03432224971 داخلی ۱۳۰
مدرس پدرام نیک روش
طول دوره (ساعت) چهار ساعت
ظرفیت 70 نفر
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۴:۰۰:۰۰