قوانین و مقررات بانکی، عقود قراردادهای بانکی، چک و سفته ویژه کسب و کار (استان فارس)

اطلاعات دوره
موضوع دوره قوانین و مقررات بانکی، عقود قراردادهای بانکی، چک و سفته ویژه کسب و کار (استان فارس)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری از طریق وبسایت www.2PM.ir - پشتیبانی از طریق 09012920401
مدرس جناب آقای کاظم هاشمی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 53
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۷:۰۰:۰۰