کلیات شرکت در مناقصات بین الملل (آذربایجان شرقی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره کلیات شرکت در مناقصات بین الملل (آذربایجان شرقی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار 30 دقیقه قبل از شروع ارسال می گردد - پشتیبانی 09146854629
مدرس آقای دکتر ناصر انزلی چی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۶:۰۰:۰۰