حسابرسی بیمه به همراه آخرین بخشنامه ها (استان فارس)

اطلاعات دوره
موضوع دوره حسابرسی بیمه به همراه آخرین بخشنامه ها (استان فارس)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری از طریق وبسایت www.2PM.ir - پشتیبانی از طریق 09012920401
مدرس جناب آقای سیدبهروز محمدی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 53
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۷:۰۰:۰۰