وبینار رموز بازاریابی مؤثر با تأکید بر مدیریت ارتباط با مشتری (ویژه استان مرکزی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار رموز بازاریابی مؤثر با تأکید بر مدیریت ارتباط با مشتری (ویژه استان مرکزی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود 30 دقیقه قبل از شروع ارسال خواهد شد - پشتیبانی: حسن زاده 09362025883
مدرس آقای گلستانه
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۶:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۸:۰۰:۰۰