آشنایی با کلیات حقوق ثبتی شرکتهای سهامی و مسئولیت محدود (مخصوص استان قزوین)

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با کلیات حقوق ثبتی شرکتهای سهامی و مسئولیت محدود (مخصوص استان قزوین)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود 30 دقیقه قبل از شروع، ارسال خواهد شد. تلفن پشتیبانی: 02833651501
مدرس سرکار خانم حسینی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۷:۰۰:۰۰