وبینار آشنایی با الزامات مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری یزد

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با الزامات مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری یزد
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری https://lms1.ystp.ac.ir/b/ya9-mrt-mpu
مدرس آقای عباس باقی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۸:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۲۰:۰۰:۰۰