وبینار آشنایی با خدمات صادراتی معاونت علمی و فناوری

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با خدمات صادراتی معاونت علمی و فناوری
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری سامانه وبینار: lms.nimael.com راهنمای بیشتر: http://air.ir/Jdu
مدرس آقای سعیدی مسئول کریدور صادرات
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 68
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۱:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۳:۰۰:۰۰