وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مالی شرکت ها مخصوص استان یزد

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مالی شرکت ها مخصوص استان یزد
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری https://lms.ystp.ac.ir/b/wfn-h27-t94
مدرس مهندس عابدی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۶:۰۰:۰۰