وبینار آشنایی با مفاهیم مقدماتی مدیریت منابع انسانی مخصوص استان یزد

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با مفاهیم مقدماتی مدیریت منابع انسانی مخصوص استان یزد
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری https://lms.ystp.ac.ir/b/wfn-h27-t94
مدرس مهندس مزیدی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۶:۰۰:۰۰