وبینار تسهیلات نظام وظیفه برای شرکت های دانش بنیان و فناور

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار تسهیلات نظام وظیفه برای شرکت های دانش بنیان و فناور
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری lms.nimael.com راهنمای بیشتر: http://air.ir/Jdu
مدرس مهندس نوری
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 37
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۱:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۳:۰۰:۰۰