وبینار بازاریابی و فروش بهمراه معرفی خدمات خدمات بازاریابی مرکز شرکت های دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار بازاریابی و فروش بهمراه معرفی خدمات خدمات بازاریابی مرکز شرکت های دانش بنیان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری lms.nimael.com راهنمای بیشتر: http://air.ir/Jdu
مدرس دکتر میرزایی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۱:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۳:۰۰:۰۰