وبینار آشنایی با اصول بیمه و قوانین تامین اجتماعی مخصوص استان فارس

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با اصول بیمه و قوانین تامین اجتماعی مخصوص استان فارس
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری http://2pm.ir/
مدرس جناب آقای سید بهروز محمدی
طول دوره (ساعت) 4
ظرفیت 71
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ - ۱۸:۰۰:۰۰