تیم هفت سنگ

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
اتوبان لشکری، جنب مترو بیمه، کارخانه نوآوری آزادی، سوله شماره سه (پلنت)
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مدیریت منابع انسانی
جذب نیرو، تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی