موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه

محل استقرار : اصفهان

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
اصفهان
اصفهان
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، خیابان شیخ مفید ، تقاطع اول ، ساختمان 14 ، طبقه دوم
۰۳۱۳۶۶۳۷۸۷۵
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره حقوق شرکتها ( ثبت شرکت، تغییرات و ...)
مشاوره تدوین قراردادها (داخلی، بین المللی)
مشاوره حقوقی تبادل فناوری و سرمایه گذاری
حمایت از ثبت شرکت (ویژه فناوران)
مشاوره قانون کار
تدوین و ویرایش قرارداد داخلی
تدوین و ویرایش قرارداد بین المللی