پشتیبان امین نقش جهان

محل استقرار : اصفهان

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
اصفهان
اصفهان
بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان امید، واحد ۱۹۸
۰۳۱ ۳۳۹۳۲۱۶۹
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
خدمات جامع مالی، حسابداری و اداری
هیات های حل اختلاف مالیاتی,مشاور مالیاتی و حسابداری
تشکیل پرونده مالیاتی
خدمات مالی راه اندازی کسب و کار
تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی
خدمات مالی راه اندازی کسب و کار
اخذ گواهی ارزش افزوده
خدمات مالی راه اندازی کسب و کار
اخذ مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی راه اندازی کسب و کار
اخذ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی
خدمات مالی راه اندازی کسب و کار